Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình thu thập khảo sát đánh giá thực trạng nạo phá thai tại tỉnh Hà Tĩnh.

14:56 20/11/2020

Từ ngày 17-18/11/2020, Đoàn công tác của Tổng cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) do Phó Vụ  trưởng Vụ Quy mô Dân số và KHHGĐ Mai Trung Sơn làm trưởng đoàn đã phối hợp với Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Hà Tĩnh thu thập thông tin khảo sát và đánh giá thực trạng nạo phá thai tại tỉnh Hà Tĩnh.

TS Đường Công Lự - Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại buổi làm việc


Theo Quyết định số 712/QĐ-BYT ngày 03/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2020, hoạt động “Đánh giá về thực trạng phá thai tại Việt Nam” thuộc Dự án 3- Dân số và phát triển của Chương trình mục tiêu Y tế-Dân số được triển khai tại 6 tỉnh gồm Yên Bái, Hà Tĩnh, Gia Lai, Hậu Giang, Đồng Nai và thành phố Hà Nội.
Đánh giá thực trạng nạo phá thai tại Hà Tĩnh, đoàn công tác Tổng cục Dân số-KHHGĐ đã tiến hành thu thập thông tin định tính về thực trạng phá thai từ năm 2017 đến năm 2019 bằng việc phỏng vấn sâu bác sỹ phụ trách Sức khỏe sinh sản-KHHGĐ tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật - là người trực tiếp cung cấp dịch vụ phá thai, thống kê, quản lý, báo cáo số liệu về KHHGĐ; cán bộ quản lý số liệu sức khỏe của Phòng nghiệp vụ Y- Sở Y tế; một phụ nữ đã từng phá thai.

Các thành viên trong đoàn trao đổi về tình trạng nạo phá thai trên địa bàn


Cũng tại đây đoàn công tác đã hướng dẫn thu thập thông tin định lượng Online (trực tuyến) đối với cán bộ trạm y tế phụ trách công tác dân số; tổ chức thảo luận nhóm nữ độ tuổi từ 15-19 về thực trạng phá thai và các đề xuất nhằm kiểm soát phá thai và đảm bảo phá thai an toàn. Địa bàn đoàn khảo sát là phường Hà Huy Tập, xã Thạch Trung của thành phố Hà Tĩnh; thị trấn Thạch Hà, xã Tân Lâm Hương của huyện Thạch Hà. Mỗi xã phường tiến hành, thu thập thông tin định lượng với 90 người trả lời 360 phiếu hỏi Online. Các đối tượng trả lời bảng hỏi là những người có điện thoại thông minh và địa điểm thu thập thông tin có sẵn mạng kết nối với bộ câu hỏi trực tuyến.
Việc thu thập thông tin và đánh giá thực trạng nạo phá thai tại Việt Nam nhằm mục tiêu tìm hiểu nhận định quan điểm cá nhân về thực trạng nạo phá thai hiện nay, các yếu tố ảnh hưởng đến vấn đề sức khỏe này và những ý kiến đóng góp về biện pháp kiểm soát, tăng cường cung cấp dịch vụ phá thai an toàn, dưới góc nhìn của các vị trí công tác khác nhau trong hệ thống chăm sóc sức khỏe sinh sản và của cá nhân phụ nữ nhóm tuổi 15-49.

Khánh ChiÝ kiến bạn đọc