Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Đính kèm
3845/BYT-QĐ 11/08/2021 Bộ Y tế Quyết định về việc ban hành danh mục một số bệnh, tật bẩm sinh được tầm soát, chẩn đoán, điều trị trước...
2019/QĐ-BYT 27/04/2021 Bộ Y tế Quyết định công bố danh sách tỉnh, thành phố thuộc các vùng mức sinh áp dụng cho giai đoạn 2020-2025
496/QĐ-TTg 30/03/2021 Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt Đề án Nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức bộ máy, mạng lưới và cơ chế phối hợp liên...
86/KH-UBND 23/03/2021 UBND tỉnh Hà Tĩnh Kế hoạch Triển khai Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030
276/KH-BYT 10/03/2021 Bộ Y tế Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Dân số Việt Nam (26/12/1961-26/12/2021)
856/QĐ-UBND 05/03/2021 UBND tỉnh Hà Tĩnh Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác dân số và phát triển tỉnh Hà Tĩnh
1347/QĐ-BYT 22/02/2021 Bộ Y tế Quyết định ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch...
01/2021/TT-BYT 25/01/2021 Bộ Y tế Hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân...
02/2021/TT-BYT 25/01/2021 Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số
2259/QĐ-TTg 30/12/2020 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình Củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số đến năm 2030
258/2020/NQ-HĐND 08/12/2020 Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Nghị quyết Quy định chức danh, số lượng, mức khoán chi phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở...
416/KH-UBND 20/11/2020 UBND tỉnh Hà Tĩnh Kế hoạch thực hiện xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe...
1848/QĐ-TTg 19/11/2020 Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt Chương trình Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình...
1579/QĐ-TTg 13/10/2020 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030
112/2020/NĐ-CP 18/09/2020 Chính phủ Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
326/KH-UBND 08/09/2020 UBND tỉnh Hà Tĩnh Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 221/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính...
221/2020/NQ-HĐND 10/07/2020 Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Nghị quyết quy định một số chính sách về công tác dân số và phát triển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn...
4060/UBND-VX1 24/06/2020 UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc tổ chức bộ máy làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh
588/QĐ-TTg 28/04/2020 Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt "Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030"
1807/QĐ-BYT 21/04/2020 Bộ Y tế Quyết định về việc ban hành Hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật trong sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh...