Tập huấn chính sách Dân số - KHHGĐ cho đoàn viên, viên chức lao động

15:43 01/01/2020

Thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động năm 2018 giữa Chi cục Dân số - KHHGĐ và Liên đoàn Lao động tỉnh, Chi cục Dân số - KHHGĐ vừa tổ chức tập huấn cho trên 200 cán bộ công đoàn, viên chức lao động thuộc các trường học của huyện Cẩm Xuyên.

Cán bộ Chi cục Dân số KHHGĐ trực tiếp truyền đạt kiến thức cho cán bộ công đoàn, viên chức lao động

Tham gia lớp tập huấn, cán bộ công đoàn, viên chức lao động được cán bộ Chi cục Dân số - KHHGĐ truyền đạt những thông tin về chính sách dân số - kế hoạch hóa  gia đình hiện nay; tình hình dân số nước ta và của tỉnh, huyện, nhất là các đề án nâng cao chất lượng dân số.

Sau lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ công đoàn, viên chức lao động có thể đem những thông tin, kiến thức đã được học để phục vụ cho việc tuyên truyền, vận động CNVC-LĐ và nhân dân tích cực thực hiện tốt chính sách kế hoạch hóa gia đình, thực hiện gia đình nên sinh đủ 2 con và nâng cao chất lượng dân số tại đơn vị, địa phương.

Đặng HuyềnÝ kiến bạn đọc