Huyện Hương Sơn: Gần 200 cộng tác viên tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ Dân số - KHHGĐ

08:41 16/11/2020

Ngày 12/11/2020, Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn phối hợp với Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tập huấn nghiệp vụ DS-KHHGĐ cho 180 Cộng tác viên (CTV) dân số mới năm 2020 trên địa bàn huyện.

Đ/c Lê Nhật Thành, HUV, Giám đốc Trung tâm Y tế phát biểu khai mạc, chỉ đạo lớp tập huấn

Tham gia lớp tập huấn, các học viên được các giảng viên của Chi cục DS - KHHGĐ truyền đạt, cập nhật chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước về công tác dân số trong tình hình mới; kiến thức cơ bản về kế hoạch hóa gia đình và sức khỏe sinh sản; đề án sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh (Hiệu quả, tầm quan trọng của việc sàng lọc trước sinh và sơ sinh nâng cao chất lượng dân số); xã hội hóa phương tiện tránh thai; vai trò của thông tin số liệu chuyên  ngành, Quy định chung về ghi chép ban đầu vào sổ A0; hướng dẫn ghi chép ban đầu vào Sổ A0, làm báo cáo thống kê định kỳ hàng tháng, quý, năm; thực hành điều tra tại hộ và ghi chép ban đầu vào Sổ A0; trang bị các kiến thức, kỹ năng về chuyên môn nghiệp vụ trong thực hiện công tác DS – KHHGĐ.

Bác sỹ Bùi Quốc Hùng, Chi cục trưởng Chi cục DS – KHHGĐ giảng bài cho các học viên

Qua lớp tập huấn, các học viên được trang bị, bổ sung, nâng cao kiến thức, kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ công tác DS – KHHGĐ cho cán bộ dân số. Bằng những  kiến thức đã được trang bị các cộng tác viên dân số sẽ áp dụng công tác Dân số tại cơ sở, góp phần thực hiện tốt công tác dân số tại địa phương.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Trần Cẩm ThạchÝ kiến bạn đọc