Hà Tĩnh tổ chức tập huấn hướng dẫn cài đặt phần mềm MIS 2022H

14:22 24/08/2023

Ngày 24/8/2023, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Trung tâm nghiên cứu Thông tin và Dữ Liệu của Tổng cục DS-KHHGĐ tổ chức tập huấn quy định ghi chép ban đầu và chế độ báo cáo thống kê chuyên ngành dân số theo Thông tư 01/2022/TT-BYT ngày 10/01/2022 của Bộ Y tế; Hướng dẫn cài đặt phần mềm MIS 2022H cho 93 cán bộ phụ trách kho dữ liệu điện tử và thống kê chuyên ngành, cán bộ dân số cấp tỉnh, huyện, xã.

Đ/c Phan Trường Sang, Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Trong đợt tập huấn này, các học viên được các giảng viên của Trung tâm nghiên cứu Thông tin và Dữ Liệu của Tổng cục DS-KHHGĐ hướng dẫn quy định ghi chép ban đầu về chế độ báo cáo thống kê chuyên ngành dân số quy định tại Thông tư số 01/2022/TT-BYT của Bộ Y tế; hướng dẫn cài đặt phần mềm MIS 2022H; hướng dẫn cài đặt hệ quản trị dữ liệu với SQL Server cơ bản và chuyển đổi, phục hồi cơ sở dữ liệu; hướng dẫn chức năng, kỹ năng về (quản lý Bảng kê địa chỉ, nhập Hộ, Cá nhân, nhập thông tin bổ sung và kết xuất/Nhận dữ liệu); Hướng dẫn lập báo cáo, khai thác thông tin số liệu; thực hành và giải đáp thắc mắc các câu hỏi vướng mắc trong phần mềm MIS 2022H và thống kê chuyên ngành dân số.

Đ/c Đặng Trần Giang, PGĐ Trung tâm Nghiên cứu Thông tin và Dữ Liệu của Tổng cục DS-KHHGĐ phát biểu tại lớp tập huấn

Chắc chắn, sau đợt tập huấn này, việc thực hiện chế độ thống kê, báo cáo chuyên ngành, việc sử dụng phần mềm MIS 2022H sẽ tốt hơn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác theo dõi, quản lý biến động DS-KHHGĐ, dữ liệu diện tử DS-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh./.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi tại tại buổi tập huấn:

Toàn cảnh lớp tập huấn

Chi cục DS-KHHGĐ tỉnhÝ kiến bạn đọc