Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Y tế làm việc với Chi bộ Chi cục DS-KHHGĐ

16:35 11/05/2021

Sáng ngày 11/05/2021, Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy Sở Y tế đã có buổi làm việc với Chi bộ Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với Cấp ủy, Chi bộ Chi cục DS-KHHGĐ. Tham dự gồm có 03 đồng chí thuộc Tổ kiểm tra theo Quyết định số 14-QĐ/UBKT ngày 29/4/2021 của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở Y tế, đó là: đồng chí Lê Chánh Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy - Tổ trưởng; Đồng chí Nguyễn Văn Hải, Ủy viên UBKT- Thành viên; Đồng chí Phan Minh Toàn, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy - Thư ký. Về phía Cấp ủy, Chi bộ Chi cục DS – KHHGĐ, có các đồng chí: Bùi Quốc Hùng, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Chi Cục trưởng; Nguyễn Huy Tú, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chi Cục trưởng; Nguyễn Trung Kiên, Chi ủy viên và đại diện các bộ phận có liên quan.

Đồng chí Lê Chánh Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy - Tổ trưởng phát biểu tại buổi làm việc

Chi bộ Chi cục DS-KHHGĐ gồm có 11 đảng viên, trong đó: Đảng viên chính thức: 11 đồng chí; Đảng viên dự bị: Không. Về cơ cấu tổ chức có 01 Bí thư chi bộ, 01 Phó Bí thư Chi bộ, 01 Ủy viên Chi ủy.

Qua kiểm tra, giám sát nhận thấy Cấp ủy, Chi bộ Chi cục DS-KHHGĐ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau: công tác phổ biến, quán triệt các văn bản quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng;  xây dựng và ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên, thi hành kỷ luật đảng tại đơn vị; thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên theo Quy định của Đảng; Quán triệt, thực hiện các quy định, nghị quyết về công tác kiểm tra giám sát tại chi bộ; kiểm tra, giám sát các chuyên đề; thực hiện kết luận, thông báo kết quả sau kiểm tra, giám sát của cấp ủy, đảng viên tại chi bộ; thực hiện nguyên tắc, quy trình kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên; tiếp nhận xử lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong đảng; thực hiện giải pháp về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng theo các quy định, hướng dẫn của Đảng.

Đồng chí Bùi Quốc Hùng, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Chi Cục trưởng trình bày báo cáo tại buổi làm việc

Bên cạnh những nội dung đã đạt được thì Cấp ủy, Chi bộ Chi cục DS-KHHGĐ còn một số khuyết điểm, hạn chế, đó là triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát còn chậm so với chương trình, kế hoạch. Chưa có biên bản họp cấp ủy; nội dung sinh hoạt chi bộ còn thiếu 1 số nội dung theo quy định; Kết quả công tác kiểm tra, giám sát chưa được thể hiện trong sinh hoạt chi bộ định kỳ.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Chánh Thành, Tổ trưởng tổ kiểm tra đã đánh giá cao những ưu điểm, kết quả mà Cấp ủy, Chi bộ Chi cục DS-KHHGĐ đã đạt được, đồng thời, đồng chí cũng nhấn mạnh, đề nghị trong thời gia tới, Cấp ủy, Chi bộ Chi cục DS-KHHGĐ cần khắc phục các tồn tại nêu trên và thực hiện báo cáo khắc phục về Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở Y tế trong tháng 6/2021; Triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới tận cán bộ, đảng viên; Trong sinh hoạt Chi bộ luôn nắm vững và thực hiện theo Hướng dẫn, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên và của Ban Tổ chức Trung ương.

Thùy DươngÝ kiến bạn đọc