Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội, đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

09:13 18/05/2021

Ngày 14/5/2021, Chi cục Dân số - KHHGĐ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho toàn thể cán bộ, cộng chức, người lao động.

Đ/c Bùi Quốc Hùng, Bí thư Chi bộ Chi cục DS-KHHGĐ quán triệt các chuyên đề tại Hội Nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bùi Quốc Hùng, Chi cục trưởng, Bí thư Chi bộ nhấn mạnh: Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức, nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức cơ quan nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện; từ đó, thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện, góp phần sớm đưa nội dung Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan được nghe báo cáo viên là các đồng chí Bí thư Chi bộ quán triệt các chuyên đề về: “Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII”; “Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng”; “Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 -2025”; “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030” và Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Qua học tập Nghị quyết, mỗi cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đều có nhận thức sâu sắc quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng để nghiên cứu, học tập và vận dụng tốt trong thực tiễn thực hiện nhiệm vụ công tác và tu dưỡng, rèn luyện.

Thùy DươngÝ kiến bạn đọc